آغاز ثبت نام پذیرش بدون آزمون دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی براي نيمسال دوم سال تحصيلي 96 - 1395 تاریخ انتشار : 24 اسفند 1395

  زمات ثبت نام از تاريخ 1395/12/24 لغايت 1396/01/11 مي باشد ، ضمنا جهت کسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام به آدرس آزادي 29 مرکز دانشگاه علمي کاربردي صفا و يا با شناره تلفن 42402003 الي 7 مراجعه فرماييد .

زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 95-96 تاریخ انتشار : 27 دی 1395

ساعات حضور مديران گروه در زمان انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 95-96 تاریخ انتشار : 27 دی 1395

زمان شروع و پايان و حذف و اضافه نيمسال دوم سال تحصيلي 95-96 تاریخ انتشار : 27 دی 1395

آرشیو رویدادها

تذکر مهم در خصوص انتخاب واحد تاریخ انتشار : 27 دی 1395

تائید پروژه دانشجویان مهندسی فناوری تاریخ انتشار : 18 اسفند 1394

به اطلاع آندسته از دانشجویان مهندسی فناوری مکانیک ـ ماشین ابزار و مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

معرفی کتاب آشنايي با مهارت هاي انتکرال گيري تاریخ انتشار : 15 بهمن 1394

 

دانشجویان کارشناسی که پروژه اخذ کرده اند تاریخ انتشار : 18 آبان 1394

به اطلاع آندسته از دانشجویان کارشناسی که درس پروژه اخذ نموده اند می رساند

آرشیو اطلاعیه ها