کاردانی حرفه ای رشته حسابداری صنعتی ترم 4 ورودی بهمن 93 تاریخ انتشار : 17 شهریور 1395

جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 برای دانشجویان کاردانی حرفه ای رشته حسابداری صنعتی ترم 4 ورودی بهمن 93 ردیف کد گروه ظرفیت کد کلاس نام درس کد مدرس نام مدرس تاریخ امتحان ساعت امتحان روز ساعت تعداد واحد تئوری عملی جمع 1     104 خدمات الکترونیک (مهارت مشترک)   خانم باقری 28/10/95 14 شنبه 19-17 2 ـ 2 2     202 مدیریت تولید   خانم طباطبایی 19/10/95 14 دوشنبه 15-13 1 1 2 3     203 حسابداری بهای تمام...

کاردانی حرفه ای رشته حسابداری صنعتی ترم 3 ورودی مهر 94 تاریخ انتشار : 17 شهریور 1395

جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 برای دانشجویان کاردانی حرفه ای رشته حسابداری صنعتی ترم 3 ورودی مهر 94 ردیف کد گروه ظرفیت کد کلاس نام درس کد مدرس نام مدرس تاریخ امتحان ساعت امتحان روز ساعت تعداد واحد تئوری عملی جمع 1     205 مهارتها و قوانین کسب و کار (مهارت مشترک)   آقای حسن نژاد 21/10/95 30/10 جمعه 19-17 2 ـ 2 2     204 کارآفرینی (مهارت مشترک)   خانم گودرزی 28/10/95 30/8 جمعه 10-8 2 ـ 2...

کاردانی حرفه ای رشته حسابداری صنعتی ترم 2 ورودی بهمن 94 تاریخ انتشار : 17 شهریور 1395

جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 برای دانشجویان کاردانی حرفه ای رشته حسابداری صنعتی ترم 2 ورودی بهمن 94 ردیف کد گروه ظرفیت کد کلاس نام درس کد مدرس نام مدرس تاریخ امتحان ساعت امتحان روز ساعت تعداد واحد تئوری عملی جمع 1     101 کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات (مهارت مشترک)   آقای رجبی 29/10/95 30/8 شنبه 17-15 2 ـ 2 2     101 حسابداری شرکتهای غیر سهامی   خانم ثمری خلج 27/10/95 30/8 شنبه...

کاردانی حرفه ای رشته ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی ترم 4 ورودی بهمن 93 تاریخ انتشار : 15 شهریور 1395

جدول دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 برای دانشجویان کاردانی حرفه ای رشته ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی ترم 4 ورودی بهمن 93 ردیف کد گروه ظرفیت کد کلاس نام درس کد مدرس نام مدرس تاریخ امتحان ساعت امتحان روز ساعت تعداد واحد تئوری عملی جمع 1     107 مستند سازی (مهارت مشترک)   آقای کرکنی 30/10/95 16 چهارشنبه 17-15 2 ـ 2 2     104 عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار   آقای کاظمیان 19/10/95 14 پنجشنبه 19-17...

آرشیو رویدادها

تذکر مهم در خصوص انتخاب واحد تاریخ انتشار : 27 دی 1395

تائید پروژه دانشجویان مهندسی فناوری تاریخ انتشار : 18 اسفند 1394

به اطلاع آندسته از دانشجویان مهندسی فناوری مکانیک ـ ماشین ابزار و مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

معرفی کتاب آشنايي با مهارت هاي انتکرال گيري تاریخ انتشار : 15 بهمن 1394

 

دانشجویان کارشناسی که پروژه اخذ کرده اند تاریخ انتشار : 18 آبان 1394

به اطلاع آندسته از دانشجویان کارشناسی که درس پروژه اخذ نموده اند می رساند

آرشیو اطلاعیه ها

مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

برنامه 4 ترمی دوره مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

 

ترم اول

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم دوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم سوم

تعداد واحد

پیش نیاز

ترم چهارم

تعداد واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

نظری

عملی

اندازه گیری الکتریکی(جبرانی)

2

ـ

ـ

مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

کنترل پروژه

 (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

اصول و فنون مذاکره (مهارت مشترک)

2

ـ

ـ

ماشین های الکتریکی (جبرانی)

2

ـ

ـ

اصول میکروکامپیوتر

3

ـ

ـ

سیستمهای کنترل خطی

3

ـ

مدارهای­الکتریکی(همنیاز)

نرم افزارهای کاربردی در الکترونیک

ـ

1

مدارهای الکترونیکی و الکتریکی

مدارهای مجتمع خطی

ریاضی عمومی

3

ـ

ـ

خطوط انتقال مخابراتی

2

ـ

مدارهای الکتریکی

زبان تخصصی(2)

2

ـ

ـ

منابع تغذیه

2

ـ

مدارهای مجتمع خطی

معادلات دیفرانسیل

3

ـ

ـ

الکترونیک صنعتی

3

ـ

ـ

کنترل کننده های صنعتی

3

ـ

اصول میکروکامپیوتر

آز ـ مدارهای مجتمع خطی

ـ

1

مدارهای مجتمع خطی

محاسبات عددی

2

ـ

ـ

مدارهای الکترونیکی

3

ـ

ـ

آز ـ مدارهای مخابراتی

ـ

1

مدارهای مخابراتی

ابزار دقیق و اندازه گیری الکترونیکی

2

ـ

مدارهای مجتمع خطی

مدارهای الکتریکی

3

ـ

معادلات دیفرانسیل (همنیاز)

مدارهای مخابراتی

3

ـ

مدارهای الکترونیکی (همنیاز)

مدارهای مجتمع خطی

3

ـ

ـ

آز ـ سیستمهای کنترل خطی

ـ

1

سیستمهای کنترل خطی

کاربینی

ـ

1

ـ

برنامه­سازی­رایانه­ای

ـ

1

ـ

آز ـ مدارهای الکترونیکی

ـ

1

مدارهای الکترونیکی

کارورزی(2)

ـ

2

کارورزی(1)

پایان دوره

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

ـ

ـ

آز ـ اصول میکروکامپیوتر

ـ

1

اصول میکروکامپیوتر (همنیاز )

آز ـ کنترل کننده های صنعتی

ـ

1

کنترل کننده های صنعتی(همنیاز)

پروژه

ـ

2

ترم آخر

 

 

 

 

کارورزی(1)

ـ

2

کاربینی

انقلاب اسلامی

2

-

-

ورزش (1)

ـ

1

ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندیشه اسلامی(2)

2

ـ

ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسیر موضوعی قرآن

2

-

-

جمع

17

1

ـ

جمع

16

4

ـ

جمع

15

3

ـ

جمع

10

8

ـ

مجموع کل

18

مجموع کل

20

مجموع کل

18

مجموع کل

18

 

مجموع واحدهای دوره مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی: 70 واحد                              مجموع واحدهای دروس جبرانی (پیش): 4 واحد